Medische Zorg

Wereldwijd staan de overheidsbudgetten voor gezondheidszorg onder druk. De vergrijzing in westerse landen zorgt daarentegen voor een toenemende vraag naar medische zorg. De aandacht voor maatschappij en mens leidt tot grotere ambities op het gebied van medische technologie.

Als gevolg van deze trends ontstaan de volgende ontwikkelingen:

  • Toenemende behoefte aan groei- en ontwikkelingskapitaal, beschikbaar te stellen door onder meer banken en private equity firma’s;
  • Toenemende marktvraag die leidt tot autonome groei en acquisities van ondernemingen met belangrijke intellectuele eigendomsrechten;
  • Schaalvergroting ten behoeve van kostprijsreductie.