Ondernemingswaarde

Blacktrace begeleidt ondernemingen naar de volgende fase in hun bestaan. Betrokken, helder en pragmatisch, steunend op de expertise van onze sectorteams en gebruikmakend van onze bewezen aanpak en kennis van fusie- en overnametransacties.

De meeste opdrachtgevers waar wij voor werken, staan voor een belangrijke uitdaging. Sommige hebben behoefte aan begeleiding bij het aantrekken van extra kapitaal; andere willen de onderneming verkopen aan een strategische of financiële partij. Of vanwege schaalvergroting strategische partijen kopen en zo hun marktpositie versterken. Regelmatig begeleiden wij managementteams bij het realiseren van een management buy-out samen met een private equity partij.

Opdrachtgevers schakelen Blacktrace in als onafhankelijke fusie- en overnametransactiespecialist bij onder meer:

  • Focus op kernactiviteiten: het versterken van kernactiviteiten door acquisities van marktpartijen in handen van private equity partijen of andere marktspelers. Of het afstoten van niet-kernactiviteiten aan andere marktspelers, private equity partijen of managementteams;
  • Groei van de onderneming: het aantrekken van extra eigen of vreemd vermogen om de groeiambities in bestaande en nieuwe markten te realiseren;
  • Schaalvergroting: acquisitie en fusie van vergelijkbare marktpartijen om de concurrentiepositie te verbeteren;
  • Strategische of persoonlijke heroriëntatie: verkoop van de onderneming aan strategische of financiële partijen (private equity firma’s);
  • MBO: acquisitie van de onderneming door managementteams met financiële ondersteuning van private equity firma’s;
  • Waardebepaling: ondernemingswaardering ten behoeve van kopers en verkopers;
  • Exit: verkopen van portefeuilleonderdelen door private equity firma’s.

Blacktrace is een pragmatisch specialist. Bij het verkrijgen van de opdracht stellen wij samen met de opdrachtgever een gedetailleerd plan van aanpak op aangevuld met een lijst van mogelijke partijen. Ons uitgebreide netwerk en onze geavanceerde zoekfaciliteiten maken het mogelijk internationaal kopers of targets te vinden en te benaderen.

Bij Blacktrace willen we een zichtbare bijdrage leveren aan de waarde van ondernemingen. Zowel voor de kopende als voor de verkopende partij. In de praktijk kunnen onderhandelingen een onverwachte wending krijgen. Wij behouden het overzicht en komen op een heldere wijze tot een voor alle partijen gewenst resultaat. Groei van ondernemingswaarde en (persoonlijk of fonds-)vermogen zijn doelstellingen waar wij vanuit onze expertise een bijdrage aan willen leveren. Daarbij werken wij binnen een opdracht uitsluitend voor en namens één partij.