Waardebepaling

Zowel verkoper als koper waarderen de over te nemen onderneming met als doel de onderhandelingsruimte af te bakenen. De prijs komt vervolgens tot stand in onderhandelingen en wordt beïnvloed door factoren als vraag en aanbod, en door factoren als financierbaarheid.

Wij worden benaderd wanneer een betrokken partij onder meer de volgende vragen heeft:

  • Wat is de financiële afbakening van mijn onderhandelingsruimte en hoe zal een andere partij tegen de waarde van mijn onderneming aankijken?
  • Ik heb onenigheid met andere betrokkenen over de waarde van de onderneming. Kan een onafhankelijk deskundige een waardebepaling namens partijen uitvoeren?
  • Kan Blacktrace zorgen voor een gedegen onafhankelijke waardebepaling voor financiers (banken) in verband met de financiering van de (acquisitie van de) onderneming?

Blacktrace heeft specialisten in huis die de postdoctorale opleiding Business Valuation aan de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam en IMD Lausanne (Zwitserland) hebben voltooid. Blacktrace is in staat op een gedegen wijze een waardebepaling uit te voeren. Daarnaast beschikken wij over een internationale database van vergelijkbare transacties die een referentie kunnen vormen voor de prijs van de onderneming.

De waardebepaling door Blacktrace leidt tot een gedegen waardeberekening, een onderbouwd waarderingsrapport, en een heldere en beknopte verslaglegging voor een goede onderhandelingsbasis. Om dit laatste gaat het uiteindelijk.

"“Waarde is een subjectief begrip. Kwaliteit niet."

Blacktrace heeft specialisten in huis die met de juiste theoretische en praktische kennis een gedegen waardebepaling uitvoeren.