Activiteiten

Blacktrace begeleidt ondernemingen bij fusie- en overnametransacties en het aantrekken van eigen en vreemd vermogen.

Wij begeleiden en adviseren opdrachtgevers bij:

  • Verkoop van de gehele onderneming of delen daarvan (carve-out, outsourcing)
  • Aankoop van ondernemingen of ondernemingsactiviteiten
  • Management buy-out in combinatie met private equity firma’s
  • Waardebepaling van ondernemingen
  • Ondernemings(her)financiering (aantrekken van eigen en vreemd vermogenverschaffers)
  • Exits in opdracht van private equity firma’s

De naam Blacktrace is ontleend aan de neurowetenschappen. Met het begrip "black trace" wordt de overdrachtsstof aangeduid, die betrokken is bij de coördinatie van bewegingen (tussen zenuwen onderling en tussen zenuwen en spieren).

"Wij doen dit omdat we het graag doen."

U uw passie en specialisme. Wij onze passie en ons specialisme. Daarmee versterken we elkaar.