Aankoop

Binnenlandse en buitenlandse private equity firma’s schakelen Blacktrace in bij de acquisitie van ondernemingen. Het clusteren van ondernemingen in het kader van buy-and-build strategieën heeft als doel de gezamenlijke ondernemingswaarde te vergroten. Ook strategische partijen versterken met acquisities steeds meer hun kernactiviteiten en marktposities. Diepgaande kennis van sectoren en het doorzien van bedrijven zijn van groot belang bij het zoeken en beoordelen van acquisitiekandidaten. Zij dienen op het juiste niveau en via de juiste weg benaderd te worden.

Private equity firma’s en (corporate) ondernemingen benaderen ons onder meer wanneer zij te maken hebben met vragen als:

  • Welke potentiële overnametargets zijn er nationaal en internationaal in specifieke sectoren?
  • Kan Blacktrace ons ondersteunen in het benaderen van kandidaten binnen het acquisitieprofiel en het voeren van onderhandelingen met partijen?
  • Kan Blacktrace de acquisitietransactie en -financiering structureren?
"De grote lijnen én de details."

Blacktrace helpt u bij het versterken van de kernactiviteiten en het clusteren van ondernemingen bij buy-and-build strategieën.