Privacy Verklaring

Datum laatste wijziging: 15 mei 2018.

Deze website wordt geëxploiteerd door Blacktrace B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.

Gegevensverwerking en cookies
Blacktrace respecteert uw privacy. De website van Blacktrace gebruikt geen cookies en verzamelt geen informatie over uw bezoek, uw IP-adres of uw browser. De website van Blacktrace biedt u de mogelijkheid zelf te reageren, bijvoorbeeld door informatie op te vragen doordat u zelf een email naar ons stuurt of ons belt. Indien u reageert door ons een e-mail te zenden, zal Blacktrace een deel van uw gegevens (zoals uw naam, adres of emailadres) gebruiken. Ook in dit geval respecteert Blacktrace uw privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw verzoek. Uw gegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Blacktrace
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Blacktrace heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Blacktrace B.V., t.a.v. secretariaat, Postbus 2102, 5202 CC ‘s-Hertogenbosch).

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met Blacktrace B.V..

Wijzigingen Privacy Verklaring
Blacktrace behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.